อัลบั้มภาพ : โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเทศบาล วันเข้าพรรษา ประจำปี 2567