ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอลฟัลต์ติกสายบุญล้อม-บ้านเพิง หมู่ที่2-หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก
   
 
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 04.pdf_041023_110443.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2564